2015.

GRAD VARAŽDIN Rekonstrukcija Draškovićeve ulice u Varaždinu GRAD VARAŽDIN Rekonstrukcija Habdelićeve ulice u Varaždinu GRAD VARAŽDIN Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb Zemljani radovi na HE...

2014.

GRAD VARAŽDIN Rekonstrukcija Draškovićeve i Školske ulice u Varaždinu GRAD VARAŽDIN Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina HRVATSKE VODE Zagreb Sanacija odrona i ojačanje zaobalne starne lijevog savskog nasipa na dionici Rajevo selo...

2013.

GRAD VARAŽDIN Izgradnja Kapucinskog trga u Varaždinu II dio GRAD VARAŽDIN Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec Radovi na izgradnji razdjelne kanalizacije naselja Mali Mihaljevec OPĆINA STRAHONINEC...

2012.

GRAD VARAŽDIN Izgradnja Kapucinskog trga u Varaždinu I dio GRAD VARAŽDIN Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb Rekonstrukcija hidrantske i vodovodne mreže HE Varaždin HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d....

2011.

GRAD VARAŽDIN Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb Izvođenje zemljanih radova VARKOM d.d. Varaždin Prijelaz transportnog vodoopskrbnog cjevovoda VS ”Presečno” – Novi Marof –...