Kontakti

Vodogradnja d.o.o.

Međimurska ulica 26B, 42000 Varaždin

TELEFONI:

Centrala: 042/409-000

Tajnica direktora: 042/409-010

Računovodstvo i financije: 042/409-004

Predstavnik uprave za kvalitetu i zaštitu okoliša: 042/409-006

S­lužbenik za zaštitu osobnih podataka: 042/409-010

Vozni, strojni i plovni park: 042/409-003

Operativa: 042/409-002

Tehnička priprema: 042/409-008

Skladište: 042/409-021

FAX:

Tajnica direktora: 042/409-011

E-mail:

info@vodogradnja.hr

racunovodstvo@vodogradnja.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

radojka.zrinski@vodogradnja.hr