HRVATSKE VODE Zagreb
Rekonstrukcija uspornog nasipa uz Trnavu

HRVATSKE VODE Zagreb
Rekonstrukcija nasipa Virje Otok – Brezje

VARKOM d.d. Varaždin
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin – Dogradnja sustava odvodnje Općina Petrijanec, Cestica, Sračinec i Vinica

VARKOM d.d. Varaždin
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice

VARKOM d.d. Varaždin
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin – Dogradnja sustava odvodnje Općine Maruševec

GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina u povjesnoj jezgri grada Varaždin