O NAMA

KRATKA POVIJEST

 Vodogradnja djeluje od 1965. godine kao dio Općeg vodoprivrednog poduzeća za vodno područje slivova Drave i Dunava. 1990 godine mijenja se naziv organizacije u Javno vodoprivredno poduzeće Drave i Dunava, a 1992. godine izdvajamo se u samostalnu organizaciju Vodogradnja Varaždin d.o.o., da bi 1998. godine postali dioničko društvo Vodogradnja d.d., Varaždin.

Od 2022. godine Društvo posluje pod nazivom: VODOGRADNJA VARAŽDIN društvo s ograničenom odgovornošću.

MISIJA

Vodogradnja je osnovana kao organizacija koja je u svako doba spremna intervenirati u zaštiti ljudi i imovine od štetnog djelovanja vode, u čemu smo se nebrojeno puta dokazali, a kako svaka poplava predstavlja ugrozu za živote i imovinu ljudi naša spremnost može se pokazati od neprocjenjive važnosti. Osnovna djelatnost Vodogradnje d.o.o., Varaždin je uređenje vodnih resursa, zaštita od voda i regulacija vodnih tokova, zatim odvodnja i navodnjavanje, vodovodni i kanalizacijski sustavi.

Vodoprivredni radovi su radovi dugotrajnog karaktera, te Vodogradnja d.o.o., Varaždin u tim radovima vidi svoju dugoročnu perspektivu, pogotovo s obzirom na činjenicu da na slivnom području rijeka Drave i Mure, koje je primarna interesna zona Vodogradnje d.o.o., Varaždin, još postoje površine, sela, pa i gradovi bez adekvatne zaštite od poplave.

Odvodnja i navodnjavanje obradivih površina usko je povezana s vodoprivrednim radovima, a u perspektivi će potrebe za suvremeno uređenim poljoprivrednim zemljištem rasti te tu vidimo mogućnost daljnjeg proširenja djelatnosti, u kojoj smo i do sada bili aktivni.

Vodospreme, vodovodni i kanalizacijski sustavi, kao i rješenja za kvalitetno zbrinjavanje otpada djelatnosti su u kojima smo već prisutni, a koje ćemo i dalje razvijati.

Nadalje, radove niskogradnje, izgradnje prometnica, viske i niske brane, sanacije klizišta, rekonstrukcije terena, fundiranja, a u novije vrijeme i uređenje urbanih površina s cjelovitim infrastrukturnim rješenjem te sanacije zaštićenih spomeničkih objekata Vodogradnja d.o.o., Varaždin broji u djelatnosti u kojima postiže zapažene uspjehe, a na obostrano zadovoljstvo nas i naših Naručitelja.

Vodogradnja d.o.o., Varaždin svakim korakom, iznova, potvrđuje da potrebnu pažnju posvećuje kvaliteti i transparentnosti poslovnih procesa te ekološki prihvatljivom načinu rada. Potvrda kvalitete međunarodnim certifikatom ISO 9001:2000 logičan je potez uprave i optimalan način prezentacije pred sadašnjim i potencijalnim poslovnim partnerima. U društvenoj zajednici djelujemo uz dosljedno poštivanje zakona, lokalnih običaja i tradicije, a kao savjesnom i odgovornom članu neposrednog okruženja, ali i šire globalne zajednice, cilj nam je poslovanje u skladu s politikom održivog razvoja. Sukladno rečenom s posebnom pažnjom pristupamo očuvanju prirodnog okoliša, pravilno i odgovorno se odnosimo prema svim vrstama otpada, a sirovine potrebne u radnom procesu nastojimo maksimalno iskoristiti.

VIZIJA

Vodogradnja d.o.o., Varaždin razvila se u uspješnu kompaniju s kredibilitetom pred svojim zaposlenicima, poslovnim partnerima, kooperantima, lokalnom i financijskom zajednicom. Današnji položaj i reputaciju u poslovnim krugovima Vodogradnja d.o.o., Varaždin stekla je predanim radom svih svojih zaposlenika i svojim poslovanjem zasnivanom na načelima iskrenosti, poštenja, odgovornosti, poslovne izvrsnosti te visokim moralnim i zakonskim standardima.

Primjenjujući nova tehnološka i organizacijska znanja u svom poslovanju Vodogradnja d.o.o., Varaždin nastoji osigurati zadovoljstvo svojih naručitelja i postati respektabilni partner pri razvoju i realizaciji novih ideja i projekata. S tom namjerom osuvremenjujemo vozni i strojni park, aktivni smo u interesnim udrugama, kadrovski se ekipiramo, a posebnu pažnju poklanjamo stručnom usavršavanju svojih djelatnika i tehničko-tehnološkom razvoju struke.
Rast planiramo financirati iz poslovanja te kroz različite oblike kreditiranja dostupne na financijskom tržištu.