GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Čehovec

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica
Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Komatnica i Gabajeva Greda (općine Hlebine i Peteranec)

VARKOM d.d. Varaždin
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin – Dogradnja sustava odvodnje Općine Maruševec

HRVATSKE VODE Zagreb
Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa km 16+400 – 22+546

KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj
Rekonstrukcija i proširenje vodoopskrbnog sustava Ozalj – izgradnja vodovoda Dojutrovica – Kašt

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Uređenje hidroforskog postrojenja na brani HE Varaždin