Politika zaštite okoliša

Politika zaštite okoliša temelj je poslovne prakse Vodogradnje d.d. Varaždin kao ekološki osviještene kompanije sposobne za najviše ciljeve u graditeljstvu. Prihvaćamo odgovornost za stalno poboljšanje procesa upravljanja s aspektima okoliša i integriranje koncepta održivog razvoja u strateške planove Vodogradnje d.d. Varaždin.

Politika zaštite okoliša

Temeljni postulat ekološke svijesti Vodogradnje d.d. Varaždin glasi:

Stručno i odgovorno prema prirodi

Ustrajat ćemo u sustavnom praćenju i analizi aspekata okoliša, procesa i aktivnosti te prepoznavanju vlastitih, bitnih utjecaja na okoliš, kao i na poticanju zaposlenika i drugih zainteresiranih strana da kreativno djeluju na poboljšanje odnosa prema okolišu.