Upravljanje kvalitetom

[eng. Quality management; nje. Qualitatsmamgement]

[Skup radnji opće funkcije upravljanja koji određuje politiku kvalitete, ciljeve i odgovornosti te ih u okviru sustava kvalitete ostvaruje s pomoću planiranja, praćenja, osiguranja i poboljšanja kvalitete. Upravljanje kvalitetom podrazumijeva odgovornost na svim razinama upravljanja ali i njeno vođenje s najviše razine uprave.]

Kvaliteta proizvoda i usluga

Pri svakodnevnom djelovanju promičemo visoku kvalitetu i standarde radova, usluga i proizvoda Vodogradnje d.o.o., Varaždin, njihovu raznovrsnost i dostupnost te principijelan odnos s kupcima, poslovnim partnerima, dioničarima i širom društvenom zajednicom.

Utvrđenim standardima ponašanja zaposlenika Vodogradnje d.o.o., Varaždin uspostavili smo pozitivan model ponašanja, koji je u skladu s etičkim i poslovnim standardima, a s ciljem eliminacije mogućnosti da svojim nesavjesnim radom ošteti interese kupca ili utječe na smanjenje ukupne kvalitete radova.

Naručiteljima garantiramo pravo na reklamaciju radova, proizvoda i usluga te prihvaćamo obvezu lociranja i analize uzroka reklamacije i njezinog pravovremenog i adekvatnog zbrinjavanja.

Zadovoljstvo naručitelja

Vodogradnja d.o.o., Varaždin vodi brigu o resursima koji su vlasništvu naručitelja dok njima manipulira ili ih koristi u neke druge svrhe. Svako izvođenje radova odvija se na objektima ili zemljištu čiji je vlasnik naručitelj ili investitor, tako se svi radovi odvijaju u dogovoru i uz suglasnost naručitelja ili investitora, odnosno njihovih neposrednih predstavnika, najčešće nadzornog inženjera.

Vodogradnja d.o.o., Varaždin ima uhodane mehanizme izbjegavanja slučaja oštećenja objekta naručitelja ili treće strane te postupanja protivno zahtjevima naručitelja. Prvenstveno se radi o educiranom i stručnom rukovodećom i radnom kadru, zatim o ispravnim i uredno održavanim radnim strojevima i striktnom pridržavanju zakonskih propisa i pravila struke prilikom izvedbe radova.

Edukacija i stručno usavršavanje

Odgovoran odnos prema naručiteljima radova zahtjeva stručan i educirani radni kadar, pa stoga Vodogradnja d.o.o., Varaždin inzistira na sustavu edukacije i profesionalnog razvoja kojim se zaposlenici osposobljavaju i usavršavaju u skladu sa svojom ulogom u radnom procesu, razvojnim potencijalima, interesima i ambicijama.

Inženjeri Vodogradnje d.o.o., Varaždin članovi su Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, odnosno Društva građevinskih inženjera i tehničara Varaždin te su aktivni u programima stručnog usavršavanja čiji su nositelj ta udruženja.

Pridruženi dokumenti