CESTA d.d.
Izgradnja prometnica Zone malog poduzetništva Jalkovec

HRVATSKE AUTOCESTE
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Breznički Hum-Novi Marof Sanacija nestabilnosti usjeka i zasjeka

GRAD VARAŽDIN
Izgradnja fontane i proširenje nogostupa ispred južnog ulaza u HNK Varaždin

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Košnja i održavanje travnatih površina objekata HE Čakovec
Popravak pokosa kanala HE Čakovec
Održavanje berme uz akumulaciju HE Čakovec