VODOGRADNJA

[eng. Water structures and works; nje. Waserbau]

[Sve vrste radova i građevina koje se odnose na iskorištavanje voda, njezinu upotrebu u gospodarstvu i kućanstvima, zaštitu voda i zaštitu od voda, promet vodama itd.]

Osnovna djelatnost Vodogradnje d.o.o., Varaždin ostaje uređenje vodnih resursa i izgradnja hidrotehničkih objekta. Regulacija vodnih tokova i regulacijske građevine, izgradnja nasipa za obranu od poplave, brane, melioracijski radovi i građevine, kanalizacijski i vodoopskrbni sustavi i ostali hidrotehnički radovi redovito se provode na području riječnog sliva Drave i Mure.

Kontinuirani partnerski odnos s važnim državnim i županjskim institucijama (Hrvatske vode, Hrvatska elektroprivreda, Ministarstva Vlade Republike Hrvatske) dokaz su uspješnosti Vodogradnje d.o.o., Varaždin na tom polju.