Urbana infrastruktura

[eng. Urban infrastructure; nje. Stadteinfrastrktur]­

[Djelatnosti vezane uz planiranje, projektiranje, izgradnju i uređenje naselja u tehničkom, estetskom, ­ekonomskom, društvenom i pravnom smislu]

Posebnu pažnju Vodogradnja d.o.o., Varaždin posvećuje radovima renovacije ulica i trgova uže gradske jezgre grada Varaždina, vrijedne povijesne baštine uvrštene na UNESCO listu kulturne baštine i zaštićenog spomenika nulte kategorije.

Rekonstrukcija trga povijesne utvrde Zrinski u Čakovcu, u kojem je danas smješten Muzej grada Čakovca, također je povjerena stručnjacima Vodogradnje d.o.o., Varaždin, kao i uređenje velikog broja urbanih površina i sakralnih objekata, što najbolje potvrđuje naš profesionalni pristup, a potvrđen je izdavanjem Rješenja Vodogradnji d.o.o., Varaždin za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, izdanog od Ministarstva kulture Replike Hrvatske.