MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Čehovec

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
Vodovodna mreža Gospodarske zone Goričica u Nedelišću

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica
Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Komatnica i Gabajeva Greda (općine Hlebine i Peteranec)

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica
Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Koprivnica – Izgradnja kanalizacije ul. Rečko polje

HRVATSKE VODE Zagreb
Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa km 16+400 – 22+546

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
Izgradnja nove mreže odvodnje u sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Čakovec – kanalizacijska mreža naselja Pušćine

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Proširenje berme uz lijevi nasip akumulacije HE Varaždin

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb
Izgradnja vodoopskrbna mreže u naseljima Donji i Gornji Dragonožec, Donji i Gornji Trpuci i Markuševec Turopoljski