GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija Draškovićeve ulice u Varaždinu

GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija Habdelićeve ulice u Varaždinu

GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Proširenje berme uz lijevi nasip akumulacije HE Varaždin

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Grupa 2: Zemljani radovi na HE Čakovec

VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica
Izgradnja fekalnog kolektora Kobilić – Rakarje – Kolektor 1 i CS7, Velika Gorica

VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica
Izgradnja crpne stanice Rakarje istok, Velika Gorica

OPĆINA JALŽABET
Izgradnja sanitarne kanalizacije u poduzetničkoj zoni Jalžabet

TEGRA d.o.o. Čakovec
Izgradnja odvodnog sustava Novo selo na Dravi

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
Izgradnja nove mreže odvodnje u sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Čakovec – kanalizacijska mreža naselja Pušćine

HRVATSKE VODE Zagreb
Sanacija odrona i ojačanje zaobalne starne lijevog savskog nasipa na dionici Rajevo selo – Marići, od km 29+416 – 34+688 u duljini od 3200 m, u naselju Bošnjaci, nastalih djelovanjem velikih voda rijeke Save u svibnju 2014. g.

OPĆINA JALŽABET
Izgradnja kanalizacijske mreže u Leštakovcu i Kelemenu

OPĆINA JALŽABET
Izgradanja kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu u Kelemenu i Leštakovcu

VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica
Izgradnja kolektora Pleso – Rakarje – CS7 Velika Gorica

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb
Izgradnja vodoopskrbna mreže u naseljima Donji i Gornji Dragonožec, Donji i Gornji Trpuci i Markuševec Turopoljski

KRAKOM d.o.o. Krapina
Opskrba vodom ”Visoke zone” zapadnog područja Općine Đurmanec, opskrba vodom podsustava II, Putkovec – Goričanovec