GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija Draškovićeve i Školske ulice u Varaždinu

GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina

HRVATSKE VODE Zagreb
Sanacija odrona i ojačanje zaobalne starne lijevog savskog nasipa na dionici Rajevo selo – Marići, od km 29+416 – 34+688 u duljini od 3200 m, u naselju Bošnjaci, nastalih djelovanjem velikih voda rijeke Save u svibnju 2014. g.

OPĆINA JALŽABET
Izgradnja kanalizacijske mreže u Leštakovcu i Kelemenu

OPĆINA JALŽABET
Izgradanja kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu u Kelemenu i Leštakovcu

VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica
Izgradnja kolektora Pleso – Rakarje – CS7 Velika Gorica

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica
Izgradnja sustava odvodnje sanitarno-fekalne kanalizacije naselja Gola

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb
Izgradnja vodoopskrbna mreže u naseljima Donji i Gornji Dragonožec, Donji i Gornji Trpuci i Markuševec Turopoljski

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb
Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Kašina

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
Radovi na izgradnji razdjelne kanalizacije naselja Mali Mihaljevec

KRAKOM d.o.o. Krapina
Opskrba vodom “Visoke zone” zapadnog područja Općine Đurmanec, opskrba vodom podsustava II, Putkovec – Goričanovec