GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Izvođenje zemljanih radova

VARKOM d.d. Varaždin
Prijelaz transportnog vodoopskrbnog cjevovoda VS ”Presečno” – Novi Marof – Paka – VS ”Paka” iznad rijeke Bednje

HRVATSKE VODE Zagreb
Izgradnja d.o. nasipa r. Drave Varaždin-Svibovec-Družbinec

VARKOM d.d. Varaždin
Sustav rasterećenja sjevernog kanalizacijskog kolektora grada Varaždina