GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija dijela Preradovićeve ulice u Varaždinu

GRAD VARAŽDIN
Građevinsko – kamenarski radovi na ogradnom zidu vile Bedeković u Varaždinu

GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina

GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija pločnika ispred Pavlinske crkve u Varaždinu

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Izvođenje zemljanih radova

HRVATSKE VODE Zagreb
Izgradnja d.o. nasipa r. Drave Varaždin-Svibovec-Družbinec

HRVATSKE VODE Zagreb
Ojačanje i nadvišenje Glavnog murskog nasipa stac. km 25,9 do km 28,8

VARKOM d.d. Varaždin
Sustav rasterećenja sjevernog kanalizacijskog kolektora grada Varaždina

VARKOM d.d. Varaždin
Prijelaz transportnog vodoopskrbnog cjevovoda VS ”Presečno” – Novi Marof – Paka – VS ”Paka” iznad rijeke Bednje