GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija Trga kralja Tomislava u Varaždinu II dio

GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija ulaznog podesta i prilazne rampe na Gradsku tržnicu u Varaždinu

ŽUPA VISOKO
Župna crkva Presvetog trojstva u Visokom – uređenje stubišta i prilaza crkvi

HRVATSKE VODE Zagreb
Izgradnja l.o. nasipa r. Drave za zaštitu od velikih voda naselja Trnovec

HRVATSKE VODE Zagreb
Ojačanje i nadvišenje Glavnog murskog nasipa stac.7+250 do 8+525 i stac. 25+912 do 28+780

HRVATSKE VODE Zagreb
Ojačanje i nadvišenje Glavnog murskog nasipa stac.8+525 do 10+125