GRAD VARAŽDIN
Povijesna jezgra – Uređenje ulica i hodnih površina

CESTA d.d.
Trasa AC Zagreb – Goričan – granica s Republikom Mađarskom

HRVATSKE VODE
Redovno tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina
Izgradnja lijevoobalnog nasipa r. Drave za zaštitu od velikih voda naselja Trnovec

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
HE Čakovec – Košnja i održavanje travnatih površina
HE Čakovec – Zemljani radovi na objektima HE Čakovec: humusiranje pokosa nasipa akomulacije HE Čakovec

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI
Komunalna infrastruktura

FINA (TIM-COLOR)
Građevinsko-zanatski radovi vanjskog uređenja GC Varaždin

VARKOM
Prepumpna stanica Plitvica
Prepumpna stanaca Kućan