VARKOM
Izgradnja rasteretnog kanala Brezje

HRVATSKE AUTOCESTE
AC Zagreb-Goričan (hitna intervencija)

CESTA d.d.
Jugozapadna obilaznica grada Varaždina

GRAD VARAŽDIN
Povijesna jezgra

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Izvođenje građevinskih radova tijekom 2006. godine

HRVATSKE VODE
Redovno tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina
Radovi od zajedničkog interesa s HEP-om