HRVATSKE AUTOCESTE
Sanacija deponija: Hrastovec, Boričevec, Koščevec, Vrtlinovec i Jakopovec
Sanacija pokosa, usjeka I zasjeka na AC Zagreb-Goričan

ZAGORJE TEHNOBETON
Most preko r. Mure s prilaznim cestovnim rampama na ŽC Sv. Martin na Muri-Hotize

HRVATSKE VODE
Redovno održavanje I obnavljanje zaštitnih vodnogospodarskih objekata na državnim vodama
Radovi od zajedničkog interesa s HEP-om
Tehničko I gospodarsko održavanje regulacijskih I zaštitnih vodnih građevina, voda I vodnog dobra na državnim vodama

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Popravak pokosa odvodnog kanala HE Čakovec
Izrada pristupa bermi I nasipu preko drenažnog kanala HE Dubrava

CESTA d.d.
Autocesta Zagreb-Macelj, dionica Krapina –Macelj