HRVATSKE VODE
Radovi od zajedničkog interesa s HAC-om – Regulacija rijeke Bednje od rkm 38+317 do 50+595

HRVATSKE AUTOCESTE
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Breznički Hum-Novi Marof Regulacija rijeke Lonje, potoka Paka i potoka Rukelj
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Novi Marof-Varaždin, Izvođenje zemljanih radova, objekta trupa autoceste
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Breznički Hum-Novi Marof Sanacija klizišta uz mostove Rastovo Rebro I i II

CONECO
Radovi na izgradnji Gradske tržnice Varaždin,

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Hitna intervencija na lijevom nasipu dovodnog kanala HE Varaždin

JAN DE NUL N.V. Podružnica Zagreb
Sanacija odlagališta otpada Jakuševec-Prudinec, Zagreb

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Izvedba propusta na desnom drenažnom jarku HE Dubrava

HRVATSKE VODE
Radovi na redovnom održavanju i obnavljanju zaštitnih vodnogospodarskih objekata

CESTA D.D.
Izgradnja prometnica Zone malog poduzetništva Jalkovec