HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Sanacija desnog drenažnog jarka akumulacije na objektu HE Varaždin
Rekonstrukcija i održavanje pokosa i berme lijevog drenažnog jarka na HE Čakovec
Održavanje pokosa odvodnog kanala HE Dubrava
Košnja trave na zemljanim površinama HE Čakovec
Popravak vanjskog vodovoda strojarnice HE Čakovec
Sanacija nizvodnog dijela odvodnog kanala HE Varaždin
Popravak pokosa odvodnog kanala HE Čakovec
Popravak kamenog slapišta na brani HE Čakovec

HRVATSKE VODE
Radovi nadogradnje potkrovlja za potrebe Centra obrane od poplava u Varaždinu
Radovi na redovnom održavanju i obnavljanju zaštitnih vodnogospodarskih objekata
Radovi od zajedničkog interesa s HEP-om – Regulacije i vodne građevine