GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija Stančićevog trga

OPĆINA G. KNEGINEC
Odlagalište otpada Turčin, otplinjavanje i temeljni brtveni sloj procjedne vode

HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE
Zaštita autoceste Komin – Brezn. Hum od brdskih voda i regulacija rijeke Lonje

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Košnja trave na zemljanim površinama HE Čakovec
Popravak puteva uz objekte HE Varaždin
Popravak pokosa odvodnog kanala HE Varaždin
Uređenje prostora gradilišne jezgre kod brane HE Čakovec
Popravak šljunčanih pokosa odvodnog kanala HE Čakovec
Popravak slapišta male hidroelektrane na HE Dubrava
Rekonstrukcija i održavanje pokosa i berme desnog drenažnog jarka na HE Čakovec