Sanacija odlagališta otpada

[eng. Waste disposal site reconstruction; nje. Sanierung von Abfallablegung]

[Postupak izrade smještajne jedinice za dugoročno smještanje prikupljenog krutog otpada koji se ne obrađuje]

Posljednjih dvadesetak godina Vodogradnja d.o.o., Varaždin sve se intenzivnije bavi problematikom sanacije odlagališta otpada. Zajedno s partnerima izvodili smo radove sanacije odlagališta otpada u Jakuševcu (Zagreb), Sisku, Knegincu (Varaždin), Vratnu (Cestica) itd.