Sanacija klizišta

[eng. Landslide reconstruction; nje. Sanierung von Rutschgebiet]

[Sanacija i prevencija klizanja pokosa koje nastupa kao posljedica sloma tla duž plohe klizanja, kada je poremećena ravnoteža između aktivnih sila i mogućeg otpora tla, uslijed djelovanja gravitacije i drugih vanjskih utjecaja]

Izvedena rekonstrukcija terena i sanirana klizišta uz autocestu Zagreb-Goričan najbolja je referenca kvalitete za radove vezane uz geotehničke poremećaje u tlu.

Sanirali smo na desetke klizišta na kojima nije bilo potrebne za dodatnimradovima i sanacijama, dodatno smo još uspješno sanirali velika klizišta u naseljima: Ključ, Škriljevec, Vinica i dr.