Rješenje Ministarstva kulture

Rješenjem se građevinskim poduzećima potvrđuje stručnost i opremljenost za izvođenje građevinskih radova na spomeničkoj i ostaloj kulturnoj baštini.

Izdaje: Ministarstvo kulture