NISKOGRADNJA

[eng. Civil engineering; nje. Bauingenieurwesen]

[Dio graditeljstva s temeljnim obilježjem da se svi radovi izvode uglavnom pri samom tlu, iako nije pravilo]

Posebno važnim držimo spremnost Vodogradnje d.o.o., Varaždin za izvođenje svih radova vezanih uz izgradnju, dogradnju, preuređenje (rekonstrukciju) i obnovu (sanaciju) građevinskih i drugih objekata niskogradnje, zatim postavljanje, izmjenu, održavanje i uklanjanje objekata, opreme i drugih tehnoloških sustava, uključujući i sve pripadajuće poslove.

Etablirani smo izvoditelj vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava. Navedene smo sustave sposobni izvesti u cijelosti s pratećom infrastrukturom (crpne stanice, hidroboks, vodospreme i sl.) i bez obzira na vrstu cijevnog materijala (PEHD, PP, PVC, Ductil, beton i dr.).