GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica
Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Koprivnica – Izgradnja kanalizacije ul. Rečko polje

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Čehovec

KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj
Rekonstrukcija i proširenje vodoopskrbnog sustava Ozalj – izgradnja vodovoda Dojutrovica – Kašt

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
Vodovodna mreža Gospodarske zone Goričica u Nedelišću

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Uređenje hidroforskog postrojenja na brani HE Varaždin

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica
Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Komatnica i Gabajeva Greda (općine Hlebine i Peteranec)

HRVATSKE VODE Zagreb
Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa km 16+400 – 22+546

KRAKOM d.o.o. Krapina
Opskrba vodom ”Visoke zone” zapadnog područja Općine Đurmanec, opskrba vodom podsustava II, Putkovec – Goričanovec

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
Izgradnja nove mreže odvodnje u sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Čakovec – kanalizacijska mreža naselja Pušćine