HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE
Isporuka šljunka za izgradnju autoceste Varaždin – Čakovec, Sv. Helena – Komin i Komin – B. Hum

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Izvođenje sanacijskih radova na desnom drenažnom jarku HE “Varaždin”
Izvođenje sanacijskih radova na lijevom drenažnom jarku HE “Varaždin“
Radovi na sanaciji oštećenja lijevog nasipa akumulacije HE “Varaždin”, stac. 2+900
Popravak šljunčanih pokosa odvodnog kanala HE Čakovec
Košnja trave na zemljanim površinama HE Čakovec
Košnja trave na zemljanim površinama HE Dubrava

GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija kolnika/pločnika Kranjčevićeve ul.
Rekonstrukcija kolnika/pločnika Bakačeve ul. II dio

GRAD SISAK
Sanacija deponije smeća, 1999.