HRVATSKE VODE
Izgradnja zaštitnog nasipa Svibovec, 4 km
Uređenje starog korita r. Drave kod HE Čakovec
Uređenje korita r. Drave i r. Plitvice na mjestu prijelaza autoceste Zagreb – Goričan
Regulacijski radovi na r. Dravi rkm 176 do 177
Sanacija oštećenja obala r. Drave i r. Mure, pojačano održavanje, obnavljanje i ojačavanje zaštitnih objekata

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA
Izgradnja vodoopskrbnih objekata, 9.000 m

GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija kolnika/pločnika Uske ulice

HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE
Autocesta Zagreb-Goričan, izgradnja putnog prijelaza “Orehovica”
Radovi na vanjskoj odvodnji autoceste, dionica Sv. Helena – Komin

HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE
Radovi na vanjskoj odvodnji autoceste, dionica Komin – B. Hum
Radovi na izradi kamene obloge visokog nasipa – trupa autoceste kroz područje inundacije r. Drave
Isporuka šljunka za izgradnju autoceste Varaždin – Čakovec, Sv. Helena – Komin i Komin – B. Hum

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Košnja trave na objektima i površinama HE “Čakovec”
Košnja trave na objektima i površinama HE “Dubrava”
Sječenje raslinja po pokosima odvodnog kanala i obrambenog nasipa na HE “Čakovec”
Popravak pokosa odvodnog kanala, drenažnih kanala, akumulacije i poslužne ceste HE “Čakovec”
Popravak kamenog slapišta na brani HE “Čakovec”
Sanacija kamene obaloutvrde na repu akumulacije HE “Čakovec”
Izvođenje sanacijskih radova na desnom drenažnom jarku HE “Varaždin”