termometar

Vrijeme u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji

°C

vodostaj

Vodostaj rijeka Drava (Botovo)

cm Stagnacija

Vodostaj rijeka Mura (Mursko Središće)

cm Stagnacija